Privacy Policy & Cookie Policy

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen. Bovendien wordt uitgelegd voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Baby Bello respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Over Babybello.nl
Baby Bello is onderdeel van Baby Bello Corporation. Naast Babybello.nl bezit het concept meerdere domeinnamen, waaronder, (Bellobaby.nl, Baby-bello.nl & Baby-bello.com). Naast ons retailconcept, biedt Baby Bello haar producten aan via onze eigen webshop. Wij werken niet samen met bedrijven met enkel en alleen webshops.

Gegevens Babybello.nl

Naam Baby Bello
Correspondentie adres de Bosporus 69
Postcode & Plaats 1183 GG Amstelveen
Land Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 72395060 Amsterdam
BTW-nummer NL196294678B02
URL’s Website
E-mailadres [email protected]

Servicedesk

Telefoonnummer +31-644115378
E-mailadres (vragen, klachten en opmerkingen) [email protected]

Privacy support
Als u inlichtingen wilt over deze privacy policy, kunt u contact met ons opnemen door het bovengenoemde correspondentie adres, telefoonnummer of e-mailadres te gebruiken.

Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in deze policy:

Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een klant is.
Klant: bezoeker van de website die een bestelling bij ons doet en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een persoon dat herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens. Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
Verantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacy policy wordt beschreven, is Baby Bello verantwoordelijk.
Opt in: wanneer een organisatie volgens het opt-in principe te werk gaat dan dient de ontvanger uitdrukkelijk toestemming te verlenen voor de ontvangst van de (commerci√ęle) nieuwsbrief. De ontvanger is tevens op de hoogte van de inhoud, strekking van de nieuwsbrief en de frequentie waarmee de nieuwsbrief wordt verstuurd. De ontvanger van de nieuwsbrief wordt in elke uiting de mogelijkheid geboden zich uit te schrijven (het opt-out principe).

Wettelijke basis Privacy policy

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG)

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses opgeslagen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor uitvoering van uw bestelling(en). In overige gevallen zullen wij eerst contact met u opnemen of wij uw gegevens mogen verstrekken aan derden.

Babybello.nl verwerkt drie soorten gegevens: identiteit-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw pakket. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wanneer u zich registreert op onze site via ‘Mijn Baby Bello’, kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u deze optie aan, dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief met interessante aanbiedingen. U moet hier dus uitdrukkelijk toestemming voor geven (opt-in) en wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via een link in de nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen naar info@babybello.nl met hierin het verzoek u af te melden. Uw overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerci√ęle doeleinden.

Betalingsgegevens
Wanneer u wilt betalen middels acceptgiro (na ontvangst van uw bestelling) worden uw gegevens op verzoek van Babybello.nl getoetst en geregistreerd bij AfterPay. Babybello.nl besluit vervolgens op basis van deze informatie of u voor deze betaalwijze in aanmerking komt. Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Babybello.nl uw gegevens verzamelt. Babybello.nl heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Baby Bello voor administratieve en commerci√ęle doeleinden, zoals:

 • het verwerken van uw bestelling (administratief)
 • de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)
 • eventueel het kunnen doen van, eventueel gepersonaliseerde, aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven (commercieel)

Betalingsgegevens verwerkt Babybello.nl voor administratieve doeleinden, namelijk:

 • de betaling van uw bestelling

Verkeersgegevens verwerkt Babybello.nl voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Doorlinken via onze website
De websites van Babybello.nl kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Baby Bello vallen. Baby Bello is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Baby Bello met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina’s
Alle online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. U krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Uw creditcard gegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens
De gegevens die Baby Bello verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via Baby Bello.

Verstrekking van gegevens
Babybello.nl verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

 • AfterPay: om uw gegevens te verifi√ęren en de betalingswijze te selecteren. Ook dragen zij zorg voor de opvolging en incassering van openstaande vorderingen (acceptgirobetalingen).
 • Buckaroo: voor betaling middels creditcard en iDEAL.

Hiernaast verstrekt Baby Bello uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cli√ęnten
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling E-commerce te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling E-commerce gericht verzoek, om de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Baby Bello verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze afdeling E-commerce.

Babybello.nl kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

_________________________________________________________________________________________

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen.
** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een browser overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel de computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website en advertenties op websites van derden kunnen verbeteren.